PSYKOTERAPIA

Olen tehnyt pitkään psykoterapiatyötä sekä yksilöterapeuttina että perheterapeuttina. Lähestymistapani kaikkeen terapeuttiseen työhön on dialoginen ja voimavarasuuntautunut. Minulla on Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan (ratkaisukeskeinen, nuoret ja aikuiset, vanhempien ohjauskäynnit) ja perheterapiaan.

Olen perehtynyt erityisesti seuraaviin terapeuttisiin alueisiin:

  • psykoterapia ja perheterapia eri-ikäisten neuropsykiatriseen kirjoon kuuluvien asiakkaiden kanssa
  • kuvalliset menetelmät osana terapiatyöskentelyä
  • nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen hoitoon tarkoitettu lyhytpsykoterapia (interpersoonallinen psykoterapia IPT-A)
  • lasten ja nuorten traumaperäisten häiriöiden psykoterapeuttinen hoito
  • kiintymyssuhdekeskeinen perheterapeuttiinen työskentely sekä biologisten vanhempien että sijoituspaikan aikuisten kanssa