Olen aina ollut kiinnostunut oppimisesta, koulutuksesta ja ammatillisesta kehittymisestä – myös väitöskirjani liittyi näihin teemoihin. Työskennellessäni Helsingin yliopistolla opetus- ja tutkimustehtävissä syvennyin terveydenhuollon koulutukseen ja suoritin Maastrichtiin yliopistossa MA-tutkinnon (Health Professions’ Education).

Nykyisin koulutan lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä perheiden tukemiseen liittyviä teemoja erilaisille kohderyhmille (terveydenhuolto, lastensuojelu, koulun ja oppilashuollon toimijat). Toimin myös kouluttajana mm. työnohjaajien, nepsy-valmentajien ja perhetyön koulutuskokonaisuuksissa. Suunnittelen ja valmistelen jokaisen luennon sekä koulutuspäivän osallistujien toiveiden ja koulutuksellisten tarpeiden pohjalta. Minulle on tärkeää että voin rakentaa koulutuksiin vuorovaikutusta osallistujien kanssa ja jakaa myös tarinoita kliinisen työurani varrelta. Viime vuosina olen eniten kouluttanut näitä teemoja:

LAPSEN JA NUOREN KEHITYKSELLISET HAASTEET

NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT

KEHITYKSELLINEN TRAUMATISOITUMINEN

PERHEEN JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN

TERAPEUTTISIA LÄHESTYMISTAPOJA