Teemoja:
Sosiaalinen konstruktionismi

Dialoginen lähestymistapa

Narratiivisuus terapeuttisena lähestymistapana

Ratkaisukeskeiset menetelmät

Reflektiiviset työtavat

Sosiaalinen kerronta