Terveydenhuollon arjessa huomio kiinnittyy usein potilaan yksilölliseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöissä ja neuropsykiatrisissa haasteissa on tärkeää huomioida perhe kokonaisuutena ja tarjota asiantuntevaa tukea tavalla, joka vahvistaa perheen ja vanhempien voimavaroja.

Koulutuksessa pohditaan seuraavia näkökulmia dialogisen asiantuntijuuden näkökulmasta:


Miten tukea eri tavoin oireilevien lasten ja nuorten vanhempia?

Miten huomioida psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten sisarukset osana perheen tukea?

Miten tarjota mielenterveyden häiriöihin ja neuropsykitrisiin oireyhtymiin liittyvää psykoedukaatioita perheelle?