Nykyisin tunnetaan hyvin lapsuusaikaisten kielteisten elämänkokemusten (Adverse Childhood Experiences, ACE) merkitys lapsen kehitykselle ja vaikutukset somaattiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin aikuisuudessa. Tässä koulutusteemassa perehdytään kehitykselliseen neurobiologiaan sekä siihen miten traumaattiset kokemukset ja stressi vaikuttavat kehitykseen. Koulutuksessa tutustutaan myös polyvagaaliseen teoriaan ja kiintymyssuhteiden merkitykseen kasvulle ja kehitykselle sekä kiintymyssuhdehäiriöihin. Auttamistyön keinoina tarkastellaan mm. PACE-asennetta sekä kiintymyssuhdekeskeisen perheterapian työskentelymahdollisuuksia.