Ajantasaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, diagnostiikasta ja hoidosta. Koulutuksessa käsitellään yksilö- ja perheterapeuttisia näkökulmia sekä neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutusta (esim. sosiaaliset tarinat).

ADHD (sekä ADD ja SCT)

Autismikirjo

Nykimishäiriöt

Oppimisvaikeudet

Kehitysvammaisuus