Lasten ja nuorten parissa työskentelevien on tärkeä ymmärtää biologisen, psykologisen ja sosiaalisen kehityksen normaalit polut ja poikkeamat. Tunnesäätelyn, käyttäytymisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisen pulmien taustalla on usein kehityksellisiä haasteita. Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä opitaan kehityksen aikaisessa kasvuympäristössä suhteessa aikuiseen, ja tässä koulutuksessa kehityksellisiä polkuja tarkastellaankin sekä yksilön että perheen ja kasvuympäristön näkökulmista.