Työnohjaajana työskentelyotteeni on dialoginen ja narratiivinen, pohjautuen ymmärrykseen aikuisen ja ammattilaisen oppimisesta sekä toimintakäytäntöjen muuttamisesta. Haluan auttaa ohjattavaa oppimaan uutta itsestään, työstään ja työyhteisöstään. Olen erityisen kiinnostunut kehittämään koulutuksellisen työnohjauksen käsitettä ja toimintatapoja: parhaimmillaan työnohjauksessa kaikki osapuolet oppivat ja kehittävät toimintaansa.

Teen yksilötyönohjauksia omassa toimitilassani Lapualla, ohjattavan työpaikalla tai etäyhteyksin. Olen myös kiinnostunut tarjoamaan ryhmätyönohjausta Etelä-Pohjanmaalla eritysiesti terveydenhuollon ja sosiaalitoimen työryhmille. Perheterapiakoulutuksen kouluttajapätevyyteen johtaneet opinnot antavat minulle muodollisen pätevyyden työnohjaajana toimimiseen.