Olen koulutukseltani nuorisopsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Vuodesta 2004 lähtien olen työskennellyt psykiatrian erikoisaloilla sekä erityishuollon palveluissa. Olen aina ollut erityisen kiinnostunut kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Tieni psykoterapeutiksi on kulkenut ratkaisukeskeisiä, dialogisia ja voimavarasuuntautuneita polkuja. Olen psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen) ja perheterapeutti (dialoginen).Perheterapiassa minulla on kouluttajapätevyys. Olen myös opiskellut kuvataideterapian perusteita ja käyttänyt paljon kuvallisia menetelmiä etenkin lasten ja nuorten psykoterapioissa.

Kokemuksen ja ymmärryksen karttuessa oma lähestymistapani terapeuttiseen työhön on yhä voimakkaammin rakentunut tarinalliseen (narratiiviseen) tapaan tarkastella ja ymmärtää elämän ilmiöitä. Lasten, nuorten ja perheiden tarinoissa olen erityisesti kiinnostunut sekä kiintymyssuhteista että muista merkityksellisistä ihmissuhteista.

Työelämän ulkopuolella minulle tärkeintä on perheeni ja muut läheiset ihmissuhteet. Koirieni kanssa lenkkeillessä mieli lepää – tai puuhastelee kuumeisesti kiinnostavan aiheen kimpussa. Kirjat ja tarinat ovat tuoneet elämääni merkitystä ja mielekkyyttä siitä asti kun 50v sitten sain ensimmäisen kirjastokorttini, ja nykyisin voin yhdistää kaksi lempiharrastustani neuloessani ja äänikirjoja kuunnellessani.

Koulutus

Tutkinnot

Lääketieteen lisensiaatti 3.5.1994

Master’s degree (Health professions’ education) 31.8.1997

Lääketieteen tohtori 19.11.2002

Terveydenhuollon erikoislääkäri 25.3.2008

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri 16.9.2015

Lisä- ja täydennyskoulutus

Ratkaisukeskeinen ET psykoterapiakoulutus

Voimavarakeskeinen ET perheterapiakoulutus

Kuvataideterapian perusteet

Pari- ja perheterapian kv kouluttajakoulutus

Julkaisuluettelo

Artikkelit kansainvälisissä julkaisuissa

Ulla-Maija Rautakorpi, Timo Klaukka, Pekka Honkanen, Marjukka Mäkelä, Tuuli Nikkarinen, Erkki Palva, Risto Roine, Hannu Sarkkinen, Pentti Huovinen: Antibiotic Use by Indication: A Basis for Active Antibiotic Policy in the Community. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2001:33: 920 – 926.

Southgate L, Hays RB, Norcini J, Mulholland H, Ayers B, Wooliscroft J, Cusimano M, Nikkarinen T, McAvoy P, Ainsworth M, Haist S, Campbell M: Setting performance standards for medical practice. Medical Education: May 2001: 35(5): pp 474.

Artikkelit suomalaisissa tieteellisissä julkaisuissa

Nikkarinen, T , Hoppu K: Ongelmakeskeinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen ja aktivoivat opetusmenetelmät. Duodecim 1994;1548-1555

Nikkarinen T, Brommels M: Käytännöstä teoriaan – ja takaisin. Hoitosuositukset terveydenhuollon laadun kehittämisstrategiana.  Duodecim 1998: 114;142-149.

Nikkarinen T: Oppimisen teoriat – opetuksen kehittäjän tuki vai taakka. Duodecim 1998: 114;699-703.

MIKSTRA-työryhmä Kalevi Lauslahti, Timo Klaukka, Marjukka Mäkelä, Tuuli Nikkarinen, Erkki Palva, Ulla-Maija Rautakorpi, Pentti Huovinen. MIKSTRA ohjaamaan avohoidon mikrobilääkitystä. Suomen lääkärilehti 1998: 1524-1528

MIKSTRA-työryhmä. Antibiootteja määrätään entistä harkitummin MIKSTRA-ohjelman ensimmäisiä tuloksia. Suomen lääkärilehti 1999:3513-3518

Karvonen P, Larivaara P, Hietanen P, Hyöty M, Lindfors O, Nikkarinen T, Viren M. Vuorovaikutustaitoja lääkäreille. Suomen Lääkärilehti 1999: 3513 – 3518

Ammattilaisten toimintakäytännöt ja niiden muuttaminen. Kirjassa Mäntyranta, Elonheimo, Mattila, Viitala (toim.) Terveyspalveluiden suunnittelu, ss. 353-359. Kustannus oy Duodecim, Gummers kirjapaino oy, Jyväskylä 2004.

Tieteelliset monografiat

Evaluation Model for Continuing Medical Education: A Case Study. Yliopistopaino, Helsinki 2002 (väitöskirja)

Nikkarinen T. Identifying essential elements of learning process in a CME program. MHPE tutkielma, University of Maastricht 1997.

Julkaisut yliopiston ja laitoksen sarjoissa

Nikkarinen T, Broms U, Säntti J, Brommels M. Saattaen vaihdettava: työkyvyn arviointikoulutuksen arviointitutkimuksen loppuraportti. Kansanterveystieteen laitoksen julkaisuja m1998:134, 117s.

Nikkarinen T, Huvinen S, Brommels M. Koottu ja kudottu. Työhönkuntoutumisen palveluverkoston kehittämishankkeen arviointi. Yliopistopaino, Helsinki 2002.

Muut julkaisut

Nikkarinen, T. Narratiivinen terapia ja kolmas tila. Perheterapia-lehti 4/2016

Nikkarinen T, Huvinen S, Brommels M. Lääkkeenmääräämiskäytäntöjen muuttaminen koulutuksellisin keinoin. Rohto-projektin arviointiraportti. STM Reports 2002;1.

Nikkarinen T, Huvinen S, Brommels M. Kuntoutustutkimus osana elämäntarinaa. Vakuutuskuntoutus VKK ry, Helsinki 2001.

Nikkarinen T, Huvinen S, Brommels M. Kalaysaattori – keskustelusta kehittämiseen KUTVE-projektin alueellisissa työseminaareissa. Vakuutuskuntoutus VKK ry, Helsinki 2001.

Nikkarinen T. Kuntoutustutkimusta kehitetään. Kuntoutus 2001:24:42-50.

Elo Anna-Liisa, Liira Juha, Karjalainen Vappu, Nikkarinen Tuuli, Nygård Clas-Håkan, Vahtera Jussi, Varonen Unto. Tieto tyky-toiminnan erilaisten muotojen ja menetelmien terveys- ja työkykyvaikutuksista .Työterveyslaitos, Raportti 2, 2003.

Helin A, Nikkarinen T. Ongelmista opiksi: raportti täydennyskoulutusohjelmasta yleislääkäreille Keski-Suomessa 1997-1998. The Finnish MEdical Society Duodecim, 1998.

Posterit

Hervonen H, Nikkarinen T, Hoppu K. The Renewal of the medical education in the Faculty of Medicine at the University of Helsinki. AMEE Conference, Athens 4.-7.9.1994

Nikkarinen T, Hoppu K, Hervonen H. Problem-Based Approach as a Method to Attain Curriculum Change in a Traditional Medical School. MedEd 21: Medical Education in Europe for the 21st Century. An international conference on initiatives for change in medica education in Europe. Vaals 27.5.-1.6.1995.

Nikkarinen T, Brommels M, Hoppu K. Continuous Quality Improvement in an Undergraduate Medical Curriculum. European Forum on Quality Improvement in Health Care, London 7.-9.3.1996

Nikkarinen T, Brommels M, Hoppu K. Continuous Quality Improvement System for Curriculum Development. The 7th Ottawa Conference on education and assessment, Maastricht 25.-28.7.1996.